Przygotowanie do awansu

Sytuacja opisana w tym artykule, zdarzyła się wielokrotnie. W różnych organizacjach o zupełnie odmiennym statusie. Wszystkie te firmy łączył jeden wspólny mianownik – awans na stanowisko menedżerskie wewnątrz organizacji. Skuteczny, wieloletni pracownik, specjalista w swojej dziedzinie, zdecydowanie na to zasłużył. 

I ten awans dostał. Rozpoczął działania, żeby po kilku tygodniach przekonać się, że zupełnie sobie nie radzi. Zakres obowiązków diametralnie się zmienił. Nie jest już specjalistą, stał się samotnym menedżerem, który działa pod presją i musi dziś podjąć kolejną niewygodną decyzję.

Bardzo często awans otrzymują pracownicy, którzy wykazali się wynikami i zasługami. Świetnie radzili sobie w dziale handlowym, spełniali się w swojej roli. Ich starania zostały docenione przez szefa, który widząc zaangażowanie, trud i serce włożone w pracę, postanowił je wynagrodzić. 

Z punktu widzenia prezesa i do pewnego momentu również pracownika, taki stan rzeczy wydaje się całkowicie naturalnym. Do czasu, gdy pojawiają się pierwsze problemy, a nasz specjalista przestaje sobie radzić. Natłok obowiązków zaczyna go przytłaczać, a koledzy już nie przychodzą na wspólne pracownicze „pogawędki przy kawie”. Szef ma coraz większe wymagania i nie rozumie, dlaczego ten świetny handlowiec-specjalista nie radzi sobie na stanowisku kierowniczym. 

Często też ambicje pracownika po awansie nie pozwalają mu się przyznać, że nie potrafi zrealizować powierzonych mu zadań. Musi udowodnić swoją samodzielność i bierze na siebie całą odpowiedzialność (która notabene może go przytłoczyć i doprowadzić do poważniejszych problemów). 

W opisanej powyżej sytuacji ani organizacja ani pracownik nie byli gotowi na awans. To nie mogło się udać. Proces przygotowania pracownika do awansu może trwać od kilku do kilkunastu tygodni. A w jego trakcie może się okazać, że jest świetnym handlowcem, ale nigdy nie będzie dobrym menedżerem, ponieważ nie posiada odpowiednich kompetencji i nie rozumie, na czym polega zrządzanie. Nie każdy urodził się przywódcą, ale każdy ma szansę nim zostać.

Praca z menedżerami (lub przyszłymi menedżerami) polega w dużej mierze na budowaniu świadomości i kompetencji menedżerskich. Jest oparta relacji z drugim człowiekiem i rozumieniu postaw. Sposób, w jaki nasz kierownik zarządzi podwładną mu kadrą, ma ogromne znaczenie dla naszej organizacji. 

Potrzebujesz pracownika?
Znajdziemy idealnego kandydata!