Oczekiwania wobec menedżera

Wobec każdego pracownika mamy oczekiwania, mniejsze lub większe, wiele zależy od stanowiska i funkcji pełnionej w firmie. Jednak menedżer to osoba o określonym typie osobowości, od której wymaga się znacznie więcej. Planując dla niego nowe stanowisko, przeanalizuj, czy na pewno stworzyłeś właściwy profil kandydata i wiesz, czego możesz się od niego spodziewać. 

manager, menedżer, zatrudnić menedżera

Oczekiwania to przewidywanie, że coś nastąpi lub stanie się w przyszłości poprzez czyjś udział, czekanie na coś lub kogoś z nadzieją czy niecierpliwością. W biznesie nazywane są standardami zarządzania. W kontekście menedżerskim dotyczą posiadania konkretnych kompetencji i umiejętności, które ze sobą współgrają, a praca nastawiona jest na efekt, czyli skrupulatne realizowanie zaplanowanych celów organizacji.

Na co powinienem zwrócić uwagę, jeśli chcę zatrudnić dobrego menedżera?

Od początku zadbaj o właściwe relacje na linii szef-podwładny. Jasno określ zakres obowiązków, kulturę organizacyjną, a także zdefiniuj pojęcia: samodzielność, odpowiedzialność, motywowanie, działanie na efekt, etyka w biznesie czy zarządzanie w kontekście zarządzania zasobami ludzkimi. To bardzo ważne, żeby uniknąć problemów w przyszłości.

Jakie cechy ma dobry menedżer?

Jest pewny siebie, potrafi planować i działać pod presją, bez problemu ustala priorytety i rozdziela zadania. Ma kompetencje menedżerskie – jeśli ich zabraknie, prawdopodobnie nie będziesz zadowolony z jego wyników.

Jaką funkcję pełni menedżer w organizacji?

Zarządczą. Odpowiada za podejmowanie trudnych decyzji, motywowanie pracowników, planowanie, strategię, rozwiązuje bieżące problemy. Organizuje pracę innym. Kontroluje wyniki. 

Istnieje menedżer idealny?

Mówi się, że menedżer idealny to osoba dobrze wykształcona, doświadczona, zaradna. Lubi się rozwijać, dzielić wiedzą, planować. Myśli strategicznie, dba o interesy organizacji. Jego własne ambicje zawodowe idą w parze z osiąganiem celów przedsiębiorstwa. Wszystko weryfikuje właściwie przeprowadzony proces rekrutacyjny.

Jeśli planujesz zatrudnić menedżera, przemyśl, jakie problemy miałby rozwiązać w Twojej organizacji. Zastanów się także, z jakimi osobami pracuje Ci się najlepiej. Poproś o wsparcie osoby doświadczone w zakresie rekrutacji i szkoleń menedżerskich, żeby nie ponosić zbędnych kosztów związanych z nieudanym procesem zatrudnienia. Menedżerowie są siłą w organizacji, w którą warto inwestować. Wspierać ich w rozwoju i dawać możliwości do realizowania osobistych celów. Dbać o dobrą atmosferę. Menedżer to osoba, która w dużej mierze odpowiada za nasze interesy.

Potrzebujesz pracownika?
Znajdziemy idealnego kandydata!